Tłumacz jest ważnym ogniwem w trakcie spotkań czy rozmów. Pomaga niwelować niedomówienia i nieporozumienia. Język i kultura tworzą u mnie spójną całość. Pełniąc reprezentacyjną funkcję, która wymaga ode mnie nie tylko przekładu słów, ale i przekazie odpowiednich emocji, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, która na mnie spoczywa.

✓ Biegła znajomość dwóch języków
Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne
Profesjonalne podejście

Jak działam

Możemy szybko przejść do działania! Po krótkim wywiadzie, na którym możemy lepiej się poznać, oraz omówić szczegóły spotkań: miejsce, czas, częstotliwość, tematykę.

Po omówieniu w/w szczegółów podpisujemy umowę. Następnie pojawiam się w ustalonym miejscu oraz czasie i działam! 

TAK! Zacznijmy już teraz!  Chcę wiedzieć więcej…